Olen keskustaoikeistolainen arvoliberaali, jolle länsimaiset arvot: vapaa demokratia,
laillisuusperiaate, tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat poliittisen ajatteluni perusta.

Yksilön valinnanvapaus on minulle tärkeä arvo, mutta vapauden mukana kulkee aina vastuu tehdyistä valinnoista sekä ympäröivästä yhteiskunnasta. Politiikkaa ei tehdä järjestelmää vaan ihmistä varten. Ihmisten välinen tasa-arvo, ihmisoikeuksien puolustaminen ja perusturvan sekä toimeentulon ja koulutuksen takaaminen kaikille ovat hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita. Vapaa eurooppalainen demokratia on pohja, jolle kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee rakentua.

Kannatan vapaata markkinataloutta, mutta en irrallisena yhteiskunnallisesta vastuunkannosta. Hintakehitystä tasapainottava maltillinen korkosääntely ja tulonsiirroin toteutettu sosiaaliturvajärjestelmä, maksuton peruskoulutus, laadukas ja yhdenvertainen terveydenhuolto sekä turvallinen ja kestävän kehityksen toimintamalleja vaaliva elinympäristö ovat periaatteita, joiden varaan hyvinvoiva Suomi ja Eurooppa rakentuvat. Maiden väliset rajat ja muuttoliike niiden välillä eivät saa vähentää ihmisarvoista kohtelua tai olla esteenä elämässä etenemiselle.

Tasa-arvo ja ihmisten yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille. Tästä syystä kannatan tasa-arvoista avioliittolakia ja samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on asia jonka puolesta jokaisen meistä tulee tehdä töitä, ei ainoastaan puheissa vaan ennen kaikkea teoissa.

Ympäristöarvoni perustuvat kestävän kehityksen mukaiseen ajatteluun. Kannatan ydinvoimaa ilmastonmuutoksesta johtuvista syistä. Vastapainoksi kannatan tutkimusvarojen suuntaamista ydinjätteen kestävään loppusijoitukseen ja sen riskien minimoimiseen sekä uusiutuvien ja uusien energiamuotojen kehittämiseen. 

Ympäristötietoisuuden kasvattaminen, kestävän kehityksen periaatteet sekä kiertotalous tulisi sisällyttää kiinteäksi osaksi eurooppalaista koulutusta ja yritysten toiminnan periaatteita. Julkisten liikenneyhteyksien kehittämiseen ja ihmisten asenteisiin ympäristöarvoja kohtaan tulee vaikuttaa entistä vahvemmin nyt ja tulevaisuudessa.

Maailmankatsomukseltani olen yhtä lailla Suomen kuin Euroopan kansalainen ja minun Suomeni on vahvasti kansainvälinen. Euroopan unionin tasolla tulee keskittyä toimimaan niillä politiikan alueilla ja tasoilla, mitkä on järkevä tehdä unionin tasolla kuten talous, ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä vastaaminen ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin. Vahva ja yhtenäinen Eurooppa ovat Suomen, suomalaisten ja Euroopan yhteinen etu.

– Aura