VALIKKO

Arvoni

Olen keskustaoikeistolainen arvoliberaali ja kestävän kehityksen periaatteita vaaliva nuori kokoomuslainen. Yksilön valinnanvapaus on minulle tärkeä arvo, mutta vapauden mukana tulee aina myös vastuu tehdyistä valinnoista. Politiikkaa ei tehdä järjestelmää vaan ihmistä varten. Ihmisten välinen tasa-arvo, ihmisoikeuksien puolustaminen ja perusturvan sekä toimeentulon takaaminen kaikille ovat minulle tärkeitä arvoja. Vapaa eurooppalainen demokratia on pohja, jolle kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee rakentua.

Kannatan vapaata markkinataloutta, mutta en irrallisena yhteiskunnallisesta vastuunkannosta. Hintakehitystä tasapainottava maltillinen korkosääntely ja tulonsiirroin toteutettu kohtuullinen sosiaaliturvajärjestelmä, maksuton peruskoulutus, laadukas ja yhdenvertainen terveydenhuolto sekä turvallinen elinympäristö ovat periaatteita, joiden varaan hyvinvoiva Eurooppa rakentuu. Maiden väliset rajat ja muuttoliike niiden välillä eivät saa vähentää ihmisarvoista kohtelua tai olla esteenä elämässä etenemiselle.

Tasa-arvoa pitää löytyä myös mahdollisuuksista, tästä syystä kannatan tasa-arvoista avioliittolakia ja samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta. Ympäristöarvoni perustuvat kestävän kehityksen mukaiseen ajatteluun. Kannatan ydinvoimaa ilmastonmuutoksesta johtuvista syistä. Vastapainoksi kannatan tutkimusvarojen suuntaamista ydinvoimajätteen neutralisoimiseen sekä samalla uusiutuvien ja uusien energiamuotojen kehittämiseen. Julkisten liikenneyhteyksien kehittämiseen ja ihmisten asenteisiin ympäristöarvoja kohtaan tulee vaikuttaa entistä vahvemmin nyt ja tulevaisuudessa.

Maailmankatsomukseltani olen yhtä lailla Suomen kuin Euroopan kansalainen ja minun Suomeni on vahvasti kansainvälinen. Vahva ja yhtenäinen Eurooppa ovat Suomen, suomalaisten ja Euroopan yhteinen etu.